Bakehuset Nord-Norge

Emballasje

Bakehuset Nord-Norge er landsdelens største bakerikonsern, med bakerier fra Svalbard i nord til Svolvær i sør. For å styrke merkevaren Bakehuset i et svært konkurranseutsatt marked har vi redesignet all emballasje. Produktene er nå delt inn i tre tydelige kategorier fra basis til best, med en lekent illustrert serie lokale satsingsprodukter i midten. Helheten forfekter fersk hverdagskvalitet og tradisjonsbakst for hele familien.

Illustrasjoner for "Lokale favoritter": Roman Klonek (D)