TIFF

TIFF 2016

Tromsø Internasjonale Filmfestival er et av de største kulturarrangementene i Norge, og et viktig møtested for norsk og internasjonal filmbransje. Gjennom mange års samarbeid har vi hvert år utviklet profil og materiell for festivalen. TIFF er en tøff kunde som tør satse på krevende sterke visuelle uttrykk mot et bredt og samtidig kresent publikum. I 2016 stod pixelen i fokus.