Tromsøysund Menighet

Ishavskatedralen

Tromsøysund menighet er vertskap for Tromsøs desidert største turistattraksjon: Tromsdalen Kirke - bedre kjent som Ishavskatedralen. En viktig forutsetning for å jobbe med innovasjon i dette prosjektet var en modig prosjektgruppe ifra kirka! Det var et tydelig ønske om at dette prosjektet skulle kunne tilføre stolthet til både organisasjonen og ut i menigheten.

Les mer

Tromsø er en by med en rekke kulturelle tilbud, og det var tydelig at kirkens eksisterende materiell både var lite enhetlig og kvalitetsmessig variabelt. De markedsansvarlige manglet gode og definerte virkemidler for å markedsføre kirkens og menighetens tilbud til sine målgrupper, og startet på mange måter på nytt hver gang en trykksak eller annonse skulle utformes. Menighetsrådet stilte seg bak et ønske fra markedsstaben om å se på muligheter for å utvikle en tydelig identitet for kirka, menigheten og de ulike tilbudene tilknyttet kirkas virksomhet. Det var et uttalt krav fra menighetsrådet om at resultatet ikke måtte være "trendy" og at korset måtte være tydelig til stede i logo. Tromsøysund menighet har et tydelig og to-delt marked. På den ene siden er det kommersielle markedet med konserter og kulturarrangement i kirka, og på den andre siden er det tradisjonelle menighetsarbeidet med ungdomsklubb, speider, konfirmanter, sorggrupper, bryllup og gravferder. Mht. det store kulturtilbudet som finnes i byen, så konkurrerer kirka om publikums fritid mot både kino, museer, teater og konserter. En viktig forutsetning for å jobbe konstruktivt i dette prosjektet var en modig prosjektgruppe ifra kirka! Det var et tydelig ønske om at dette prosjektet skulle kunne tilføre stolthet til både organisasjonen og ut i menigheten og at man kunne ta tilbake "eierskapet" til kirka - et bygg som en lang rekke bedrifter bruker som kjennetegn/logo til sin virksomhet. Et annet ønske var at identiteten ble tatt aktivt ibruk av ungdomsarbeiderne og konfirmantene. Intensjonen har vært å formgi et uttrykk som er tydelig, umiddelbart, lett forståelig og gjenkjennelig for publikum og menighet. På det kommersielle markedet skal løsningen fungere effektivt og salgsfremmende - for kirkens menighetsarbeide skal løsningen fungere med verdighet og diskrete kvaliteter. Vi håper at den grafiske profilen aldri kommer "i veien" for budskapene - hverken når det inviteres til konsert, dåp eller begravelser. 

Dette prosjektet mottok Merket for god design i 2013 med følgende begrunnelse fra juryen:

"Det er sjelden kost at en menighet kjøper en designprofil, og her har de fått et resultat som på en genial måte utfordrer sin kategori. Profilen er ekstremt enkel og redusert ned til et minimum. Allikevel er den blitt svært sterk, tydelig og tidløs. Den dyp fiolette bunnfargen er liturgisk, og streken er tydelig inspirert av Ishavskatedralens arkitektur. Profilen appellerer til flere aldersgrupper og med sin soberhet passer til alle kirkens ritualer. De visuelle elementene fungerer like godt på en hettegenser som på dåpsinvitasjoner. Juryen er imponert."